littlebigdetails:

The Noun Project - When logging in or signing up, it gives you the option to check if you already have an account by entering your email.
/via Aaron Wilson

littlebigdetails:

The Noun Project - When logging in or signing up, it gives you the option to check if you already have an account by entering your email.

/via Aaron Wilson

Ha Olmuş Ha Olmamış

bengezenim:

Kişi olup şahsiyeti bulmayan, 

İnsanlığın devranını sürmeyen, 

Dik boyunla alnı açık gezmeyen, 

Şekliyle, ha insan olmuş, ha da olmamış. 

İnsanlık yolunda hali bilmeyen, 

Sağlam olanları takdir etmeyen, 

Kişilik yolunu tutup gitmeyen, 

Şekliyle, ha insan olmuş ha da olmamış. 

İnsan aşkı ile yanıp bitmeyen, 

Felekle geçimi kalpten silmeyen, 

Engelleri aşıp dosta gitmeyen, 

Şekliyle, ha insan olmuş ha da olmamış.